BEL VOOR SPOED 0384441701
Bel ons: 06 - 129 145 87 - 24 uur per dag bereikbaar

Wanneer begraven of cremeren

Wanneer begraven of cremeren
15 juli 2016 Hakkenberg Uitvaartverzorging

Uit onderzoek op internet blijkt dat de meeste mensen – wanneer ze op zoek zijn naar informatie over begraven of cremeren – zich afvragen hoeveel tijd er zit tussen het moment van overlijden en het plaatsvinden van de begrafenis of crematie (de uitvaart). Als uitvaartverzorgers leggen we u graag uit hoe dit werkt.

Het vaststellen van het moment van begraven of cremeren is aan bepaalde regels en wetten gebonden, maar nabestaanden krijgen in Nederland wel ruim de gelegenheid datgene te kiezen wat bij hen past. Ook wordt samen met de uitvaartverzorger gekeken naar de praktische haalbaarheid van de gewenste dag; kunnen de kaarten op tijd aankomen, kan de advertentie op tijd worden geplaatst, is er nog voldoende gelegenheid een bestaand grafmonument af te laten halen door een steenhouwer, is er voldoende tijd beschikbaar in het crematorium, kan er bij de gemeente op tijd aangifte worden gedaan?

In de regel en traditie vindt een begrafenis of crematie in Nederland plaats op de vijfde dag na het overlijden, geteld vanaf de eerstvolgende dag. Overlijdt iemand op zondag, dan wordt de uitvaart meestal gepland op de vrijdag erna. In een aantal gevallen, wanneer er familie uit het buitenland moet komen, wanneer er een weekend tussen zit of wanneer er feestdagen in de periode van afscheid nemen vallen, kan men er voor kiezen deze termijn langer te laten zijn. Sommige families willen graag nog iets meer tijd met de overledene doorbrengen en kiezen er bewust voor langer te wachten met cremeren of begraven. Er zijn ook situaties waarin de begrafenis of crematie juist zo snel mogelijk plaatsvindt; bijvoorbeeld in de situatie dat er weinig budget is en met de korte termijn ook de kosten voor opbaring en uitvaartzorg worden beperkt. Of wanneer de overledene volgens de tradities van Islam begraven wordt.

De officiële stelling uit de Wet op Lijkbezorging (Hoofdstuk 3, artikel 16) is: Begraving of crematie geschiedt niet eerder dan 36 uren na het overlijden en uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden. De burgemeester van een gemeente mag toestemming verlenen in bijzondere gevallen deze termijn te overschrijden, nadat hierover een arts is geconsulteerd. Dat geldt echter niet voor het vervroegen van de termijn van 36 uren; dat kan alleen in hele bijzondere gevallen met toestemming van de officier van justitie.

instagram volgers kopen -
grandbetting.pro
-
betvolee.com
instagram volgers kopen -
grandbetting.pro
-
betvolee.com