BEL VOOR SPOED 0384441701
Bel ons: 06 - 129 145 87 - 24 uur per dag bereikbaar

Trend: nalaten aan een goed doel

Trend: nalaten aan een goed doel
14 oktober 2015 Hakkenberg Uitvaartverzorging
uitvaart begrafenis crematie

Als uitvaartverzorgers hebben wij niet alleen contact met nabestaanden, maar steeds vaker ook met mensen die hun eigen sterven voorbereiden. Zij bespreken dan de vorm en inhoud van hun begrafenis of crematie met ons. U zult begrijpen dat dit diepgaande gesprekken zijn, iedere keer weer boeiend en bijzonder.

Soms komt in dit soort gesprekken het onderwerp ‘nalatenschap’ aan de orde. Ook over het achterlaten van iemands eigendommen, alle persoonlijke bezittingen wordt nagedacht.  Wij geven op dat gebied geen advies; wij zijn niet deskundig genoeg om mensen daarbij goed te kunnen helpen. Wij verwijzen hen door naar een notaris, een onafhankelijk adviseur die de laatste wensen kan vastleggen.

Opvallend is dat steeds meer mensen een goed doel in hun testament willen opnemen. Ook door de aandacht die daaraan wordt besteed door de verschillende instanties is dat echt een trend in deze tijd. Er is echter best veel onduidelijkheid over het nalaten / schenken aan goede doelen. De notaris kan ook daarin adviseren, want de wetgeving is op dit punt de afgelopen jaren sterk veranderd. Veel bestaande testamenten zijn verouderd. We geven u alvast een aantal aandachtspunten (van onze notaris):

Schenken bij leven
Iets nalaten aan een goed doel kan via een schenking of de nalatenschap. Schenken bij leven kan met een periodieke gift. U maakt regelmatig (minimaal eenmaal per jaar) een even hoge gift over en legt deze schenking voor tenminste vijf jaar vast in een overeenkomst. Dit verzekert u van een maximaal belastingvoordeel over de schenking. Voorheen was een notariële akte van schenking nodig, maar dit hoeft sinds 1 januari 2014 niet meer.

Nalaten na overlijden
Schenken na overlijden kan alleen via een notarieel opgesteld testament. Let op: zelf opgestelde brieven en laatste-wensenboekjes zijn niet rechtsgeldig! Veel mensen hebben geen testament. Dit betekent dat hun erfenis volgens de regels van de wet wordt afgehandeld. Dit geeft in de praktijk soms een andere uitkomst dan de overledene zich wenste. Daar zijn pijnlijke voorbeelden van bekend. Het is daarom belangrijk dat u bij specifieke wensen – bijvoorbeeld een legaat aan een goed doel – deze vastlegt bij de notaris.

Houdbaarheidsdatum
Notarissen maken in de praktijk soms nare situaties mee als het gaat om de nalatenschap. Vooral testamenten ouder dan tien jaar hebben juridisch gesproken de houdbaarheidsdatum overschreden en vragen om bijstelling. Het is daarom verstandig om als het levenseinde nadert naast de uitvaartverzorger óók advies te vragen bij uw notaris. Dan zijn ook op dat punt uw laatste wensen in vertrouwde handen.

instagram volgers kopen -
grandbetting.pro
-
betvolee.com